Írásbeli kérdés E-006460/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a Bizottság számára. Szegénységcsökkentési célkitűzések