Odločba Komisije z dne 29. aprila 2004 o spremembi Odločbe 2003/493/ES o postavljanju posebnih pogojev za uvoz neoluščenih brazilskih orehov s poreklom ali poslanih iz Brazilije (notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 1591)Besedilo velja za EGP.