Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9027 – Fosun International/FFT) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)