Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9027 – Fosun International / FFT) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)