Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9027 – Fosun International/FFT) (Text s významem pro EHP.)