ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ όσον αφορά διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ όσον αφορά διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες