Ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AST-SC/08/19 – Woźni w parlamencie (SC 1/SC 2)