TITJUR Komisja przeciwko Irlandii Wyrok Trybunału z dnia 24 listopada 1982 r. # Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii. # środki o skutku równoważnym. # Sprawa 249/81.