Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6256 – Tieto Corporation/Swedbank Group/SEB Group/Tieto Estonia Services) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE