Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6256 – Tieto Corporation/Swedbank Group/SEB Group/Tieto Estonia Services ) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ