2012 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Europos cheminių medžiagų agentūros Valdančiosios tarybos narys