Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 25. oktobra 2010.