Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 25. októbra 2010.