Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 25 päivänä lokakuuta 2010.$