Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Οκτωβρίου 2010.