Estland: införande av euron den 1 januari 2011 * Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 juni 2010 om förslaget till rådets beslut om Estlands införande av euron den 1 januari 2011 (KOM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))