Adozzjoni tal-euro fl-Estonja fl- 1 ta’ Jannar 2011 * Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tas- 16 ta’ Ġunju 2010 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni tal-euro fl-Estonja fl- 1 ta’ Jannar 2011 (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))