Euro ieviešana Igaunijā 2011. gada 1. janvārī * Eiropas Parlamenta 2010. gada 16. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par euro ieviešanu Igaunijā 2011. gada 1. janvārī (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))