Euro įvedimas Estijoje 2011 m. sausio 1 d. * 2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl euro įvedimo Estijoje 2011 m. sausio 1 d. (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))