Přijetí eura v Estonsku ke dni 1. ledna 2011 * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí eura Estonskem ke dni 1. ledna 2011 (KOM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))