Приемане на еврото от Естония на 1 януари 2011 г. * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно предложението за решение на Съвета относно приемането на еврото от Естония от 1 януари 2011 г. (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))