2012/132/ES: 2012 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinio įnašo, skirto išlaidoms, patirtoms 2011 m. Vokietijoje, Italijoje ir Nyderlanduose taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, padengti (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 776)