Vec C-406/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) 11. augusta 2010 — SAS Institute Inc./World Programming Ltd