Дело C-406/10: Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) на 11 август 2010 г. — SAS Institute Inc./World Programming Ltd