Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 147/2012 van 13 juli 2012 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst