Kohtuasi C-489/10: Euroopa Kohtu (Suur koda) 5. juuni 2012 . aasta aasta otsus (Sąd Najwyższy — Poola eelotsusetaotlus) — kriminaalasi Łukasz Marcin Bonda süüdistuses (Ühine põllumajanduspoliitika — Ühtse pindalatoetuse kava — Määrus (EÜ) nr 1973/2004 — Artikli 138 lõige 1 — Toetuse saajate hulgast väljaarvamine deklareeritud pindala andmete ebatäpsuse korral — Selle karistuse haldus- või kriminaalõiguslik olemus — Mitmekordse karistamise keeld — Ne bis in idem põhimõte)