Zadeva C-217/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 14. februarja 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – La Gazza Scrl in drugi/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto