Byla C-43/17 P: 2018 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Liam Jenkinson / Europos išorės veiksmų tarnyba, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Eulex Kosovo (Apeliacinis skundas — Arbitražinė išlyga — Europos Sąjungos tarptautinių misijų personalas — Jurisdikcija priimti sprendimus dėl ginčų, susijusių su darbo sutartimis — Paeiliui sudaromos terminuotos darbo sutartys — Arbitražinės išlygos, pagal kurias paskutinėje sutartyje nustatyta Sąjungos teismų jurisdikcija, o ankstesnėse sutartyse – Briuselio (Belgija) teismų jurisdikcija — Sprendimas neatnaujinti paskutinės sutarties — Prašymas perkvalifikuoti visus sutartinius santykius į „neterminuotą darbo sutartį“ — Prašymas atlyginti žalą dėl piktnaudžiavimo atleidžiant iš darbo — Atsižvelgimas į sutartinius santykius, buvusius iki paskutinės sutarties — Europos Sąjungos Bendrojo Teismo jurisdikcija)