Decizia Comisiei din 26 iulie 2000 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal în Elveția [notificată cu numărul C(2000) 2304] (Text cu relevanță pentru SEE)$