Id-Decizjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Lulju 2000 skond id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata ta' data personali pprovduta fl-Isvizzera (notifikata taħt dokument numru C(2000) 2304)(Test b'relevanzagħaż-ŻEE)