Komisijas lēmums (2000. gada 26. jūlijs), atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK par tādu personas datu pienācīgu aizsardzību Šveicē (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 2304)Dokuments attiecas uz EEZ.