Дело T-322/09: Определение на Общия съд от 15 май 2013 г. — Al-Faqih и MIRA/Съвет и Комисия (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, насочени срещу физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните — Замразяване на средства — Заличаване от списъка на засегнатите лица — Липса на основание за произнасяне)