Sprawa C-290/11 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 3 maja 2012 r. — Comap SA przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Sektor des złączy miedzianych i ze stopów miedzi — Decyzja Komisji stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Grzywny — Czas trwania naruszenia — Pojęcie „ciągłości” )