Byla C-290/11 P: 2012 m. gegužės 3 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Comap SA prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Vario jungčių ir vario lydinių jungčių sektorius — Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuotas EB 81 straipsnio pažeidimas — Baudos — Pažeidimo trukmė — „Tęstinumo“ sąvoka)