Sag C-290/11 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 3. maj 2012 — Comap SA mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — sektoren for kobberfittings og fittings af kobberlegeringer — Kommissionens beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — bøder — overtrædelsens varighed — begrebet »vedvarende« )