Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 22 mei 2012.