Sentenza tal-Qorti Ġenerali (it-Tielet Awla) tat-22 ta' Mejju 2012.