Domstolens Dom (Ottende Afdeling) af 18. maj 2011.