Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1