Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1