Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității de Supraveghere a GNSS European pentru exercițiul financiar 2010 – Bugetul rectificativ nr. 1