A kéknyelv-betegség elleni vakcinázás ***II Az Európai Parlament 2012. február 14-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a 2000/75/EK irányelvnek a kéknyelv-betegség elleni vakcinázás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD))