Vaccination mod bluetongue ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. februar 2012 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/75/EF for så vidt angår vaccination mod bluetongue (16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD))