Očkování proti katarální horečce ovcí ***II Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2012 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/75/ES, pokud jde o očkování proti katarální horečce ovcí (16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD))