Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6606 – Toshiba/IBM's Retail Stores Solutions business) Text s významom pre EHP