Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6606 – Toshiba/IBM's Retail Stores Solutions business) Tekst mający znaczenie dla EOG