Регламент (ЕО) № 549/2009 на Комисията от 24 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 214/2001 относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на интервенцията на пазара на обезмаслено мляко на прах (ОМП)