Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 503/2011 z 23. mája 2011 , ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu