Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 503/2011 ( 2011. gada 23. maijs ), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 961/2010, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu