Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1379/2011, 20. detsember 2011 , millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 382/2008, (EL) nr 1178/2010 ja (EL) nr 90/2011 CN-koodide ja eksporditoetuste jaoks ettenähtud põllumajandustoodete nomenklatuuri tootekoodide osas veise- ja vasikalihasektoris ning muna- ja kodulinnulihasektoris